คือผมจ่ายบิลที่ค้างไว้เพื่อเปิดสัญญาณ ไปแล้วแต่ศัญญาณเน็ตไม่เปิดให้ais-community-admin