สัญญาณ AIS ไม่มี ขอให้ตั้งเสา โทรศัพท์ ที่  ต.ทุ่งกระบือ โดยติดต่อ นางสาว สุกันยา รักสุไหอุเป บ้านเลขที่ 34/4 หมู่ 9 ต.ทุ่งกระบือ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง เบอร์โทร 0650762213,0980406773