โทรศัพท์โทรออกไม่ได้,โทรเข้าก็ไม่ติด,โทรได้เฉพาะเบอร์ฉุกเฉินคะตอนนี้เชื่อมwifi,สมัครโปร30,วันเติมเงินตรงทุกครั้ง,แต่อยู่ๆก็ไม่มีสัญญาณคะ