เนื่องจากไม่ต้องการใช้เบอร์นี้แล้วต้องทำอะไรบ้างคะ