คือมีการชำระผ่านบัญชีธนารารไปแล้ว  ในวันที่10-1-63

และล่าสุด มีเรียกเก็บอัตโนมัติผ่านบัตรเครดิตในวันที่15-1-63

อยากทราบว่าต้องยกเลิกรายการที่มีการชำระซ้ำนี้ยังไง