ผมซิงค์อีเมลย์ไว้กับเบอร์เก่าแฟนแล้วเลิกใช้ไปหลายปีแล้ว ผมไม่สามารถเข้าอีเมลย์ได้เลยจะกู้อีเมลย์แต่รหัสยืนยันถูกส่งไปเบอร์เก่าเลยอยากเปิดใช้เบอร์เก่าเพื่อเอารหัสปลดอีเมลย์ เบอร์เก่า 081-2993008