AIS PLAY กับการสร้างแคมเปญที่มีประสิทธิภาพแบบ Full-Funnel ด้วยโฆษณา Google แบบดิสเพลย์ (Google Display Ads)

 

ความท้าทายสำคัญอย่างหนึ่งของ AIS คือการสร้างแคมเปญการตลาดที่สามารถเชื่อมโยงต่อเนื่องตลอดทั้งกระบวนการซื้อสินค้าของกลุ่มเป้าหมาย หรือ Full-Funnel Campaign โดยไม่ได้โฟกัสอยู่แค่การสร้างการรับรู้ (Awareness) เป็นหลัก

 

AIS PLAY ได้สร้างแคมเปญการตลาดเพื่อโปรโมท AIS Karaoke ซึ่งเป็นบริการที่ให้ผู้ใช้งาน AIS PLAY สามารถร้องเพลงคาราโอเกะที่ตนเองชื่นชอบได้ โดยเป้าหมายสำคัญคือการเพิ่มจำนวนผู้ใช้บริการแพลตฟอร์มด้วยเครื่องมือการตลาดที่มีประสิทธิภาพ

 

AIS PLAY ได้นำเครื่องมือการตลาด Google Display Ads หรือโฆษณา Google แบบดิสเพลย์ มาใช้ในการให้บริการ ทำให้ผู้บริโภคเริ่มค้นหาบริการมากขึ้น รวมถึงได้สร้าง Conversion เพื่อเพิ่มยอดสมัครใช้บริการของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายผ่านหน้าเว็บไซต์ และแอปพลิเคชัน อีกด้วย

AIS_Karaoke_1.jpg

 

การใช้ Display Automation ในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอันหลากหลายที่ได้ทั้งปริมาณและคุณภาพ

 

AIS PLAY ใช้ Custom Affinity หรือการสร้างกลุ่มลูกค้าใหม่ตามกลุ่มความสนใจ (Affinity) ในการออกแบบกลุ่มเป้าหมาย โดยแบ่งกลุ่มเป้าหมายจากความสนใจที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นคนที่ฟังเพลงประกอบละคร เพลงลูกทุ่ง เพลงสากล ฯลฯ การแบ่งกลุ่มที่เชื่อมโยงกับความสนใจเหล่านี้มีผลทำให้ Conversion Rate ของแคมเปญนั้นสูงกว่าแคมเปญที่ใช้ Affinity targeting เพียงอย่างเดียวโดยไม่สร้างกลุ่ม Custom Affinity ถึง 1.4 เท่า

 

หลังจากจำแนกกลุ่มเป้าหมายตามรูปแบบความสนใจได้แล้ว ก็จะสามารถสร้างคอนเทนต์และออกแบบเนื้อหาได้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคได้ดีตามมา ในการทำแคมเปญนี้ได้ใช้ Responsive Display Ads ของทาง Google ประกอบกับ Smart Bidding เพื่อเข้าถึงเป้าหมายหลากหลายทั้งด้านคุณภาพ และปริมาณ

AIS_Play_Full-Funnel_through_Display_5ap4ZJW.png

 

  • Responsive Display Ads ของโฆษณาดิสเพลย์แต่ละส่วน เช่น การจับคู่ภาพ และข้อความ ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย ช่วยให้ชิ้นงานครีเอทีฟสามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด และปรับขนาดชิ้นงานต่างๆ ให้เหมาะสมสอดคล้องพื้นที่แสดงผลบนโลกออนไลน์      
  • Smart Bidding เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับการลงโฆษณา ระบบจะทำการช่วยเหลือในการปรับแคมเปญให้เหมาะสมตามบริบทต่างๆ อย่างอัตโนมัติ ในขณะเดียวกันก็ยังสามารถประเมินสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในแคมเปญนี้เลือกที่จะใช้ Auto Optimize แบบ tCPA (Target CPA Bidding) เพื่อ bid หาลูกค้าที่มีโอกาสจะสมัครใช้งาน AIS Karaoke มากที่สุด ในราคาที่คุ้มค่า โดยแคมเปญดังกล่าวมี Conversion Rate ที่สูงกว่าแคมเปญปกติถึง 1.3 เท่า (เทียบกับการใช้ Maximize Click Bidding)   

 

จากการรันแคมเปญด้วย Responsive Display Ads นี้ ทำให้สามารถเพิ่มจำนวนผู้ชมเว็บไซต์ของบริการ AIS PLAY ได้เพิ่มขึ้นสูงกว่า 5.5 เท่า และสร้างยอด Conversion ได้มากกว่าถึง 2.5 เท่า เมื่อเทียบกับแคมเปญ Social Media ที่ใช้งบประมาณใกล้เคียงกัน

 

 

การใช้ Discovery Campaign เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่มีความสนใจสูงและมีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า

 

นอกจากการใช้ Responsive Display Ads เพื่อสร้างแคมเปญให้ตอบโจทย์การเเพิ่มการรับรู้แบรนด์ในวงกว้างแล้ว AIS PLAY ยังใช้โฆษณาเพื่อเข้าถึงกลุ่มคนที่อยู่กลาง Purchasing Funnel ซ่งก็คือกลุ่มคนที่อาจจะรู้จัก AIS PLAY อยู่แล้ว แต่ยังไม่ตัดสินใจสมัคร ซึ่งคนกลุ่มนี้ควรจะได้รับคอนเทนต์ที่ต่างไปจากคนอื่นๆ ที่ไม่เคยรู้จักผลิตภัณฑ์มาก่อน

 

การเลือกใช้โซลูชั่น Discovery Campaign เพื่อจะโฟกัสกับการเพิ่มยอดการใช้บริการผ่านทางแพลตฟอร์ม “Browse & Discovery” อย่าง YouTube Home Feed, Gmail และ Google Discover ช่วยสร้างโอกาสในการสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม AIS PLAY ใช้ Custom Intent ในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย โดยการจำกัดการเข้าถึงแค่กลุ่มคนที่มีแนวโน้มที่จะสนใจ AIS PLAY ผ่านพฤติกรรมการค้นหาข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการ รวมกับการทำ Remarketing ไปยังคนที่เคยดูคอนเทนต์โฆษณาชิ้นอื่นๆ ไปก่อนหน้านี้

AIS_Discovery_Ads_nldfTq4.gif

 

เมื่อแคมเปญดำเนินไปและมีข้อมูลเกี่ยวกับผู้ที่สนใจใช้บริการมากขึ้น ก็จะขยายกลุ่มเป้าหมายไปยังคนกลุ่มอื่นๆ ที่น่าจะสนใจสินค้าเหมือนกลุ่มเป้าหมายเดิม ผ่านการใช้ Similar Audience และ Affinity อื่นๆ ซึ่งเมื่อประกอบวิธีการต่างๆ เหล่านี้เข้าด้วยกันแล้ว ทำให้แคมเปญในการเข้าถึงคนกลุ่มที่มีแนวโน้มจะใช้บริการเหล่านี้มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น โดยมี CPA ที่ต่ำกว่าการใช้ผ่านแคมเปญ Social Media ถึง 20% ด้วยกัน

 

 

ผลลัพธ์อันยอดเยี่ยม

 

จากการดำเนินการแคมเปญของ AIS PLAY ที่ต้องการโปรโมท AIS Karaoke ได้รับผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม

Campaign_Result_GD00yA0.png   

 

ข้อมูล: https://www.thinkwithgoogle.com/intl/th-th/consumer-insights/ais-play-full-funnel-google-display-ads/