วันนี้เติมเงิน มีเงินเข้าแต่ไม่มี SMS เข้า พอเช็คถึงจะมียอดเงินบอกว่าเงินเข้า เบอร์ 0924368447 แก้ไขให้ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ