ข้ามการนำทาง
2018

ข่าวประชาสัมพันธ์

มกราคม 2018 เดือนที่แล้ว เดือนต่อไป

เอไอเอส เสริมแกร่งชาวโคราช สร้างงาน หนุนเศรษฐกิจภาคอีสานเติบโต

เปิดตัว “AIS Contact Center Development & Training Arena” ศูนย์กลางการพัฒนาบุคลากร ด้านงานบริการ และศูนย์ Contact Center แห่งใหม่ใจกลางภาคอีสาน ที่ใหญ่และทันสมัยที่สุด

AIS Contact Center Dev Training Arena Korat_6.jpg

มิติใหม่ของภาคเอกชนที่วางวิสัยทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มของทรัพยากรบุคคล เสริมความแข็งแกร่ง กระจายองค์ความรู้และโอกาสสร้างงานสู่ภาคอีสาน กับ AIS Contact Center Development & Training Arena ศูนย์กลางการพัฒนาบุคลากรงานบริการ และศูนย์ Contact Center แห่งใหม่ใจกลางภาคอีสาน ที่ใหญ่และทันสมัยที่สุด 

  • AIS Contact Center Development & Training Arena ศูนย์กลางพัฒนาบุคลากรงานบริการที่ใหญ่และทันสมัยที่สุด ใจกลางภาคอีสาน ด้วยพื้นที่มากกว่า 18,000 ตารางเมตร สูง 6 ชั้น สร้างด้วยแนวคิดอาคารสีเขียว หรือ Green building ตามมาตรฐาน LEED Leadership in Energy and Environmental Design ในลักษณะของอาคารประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยความตั้งใจที่จะสร้างความสมดุลระหว่างการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ  พร้อมสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนชาวโคราชด้วย Working Space เพื่อคนรุ่นใหม่ นิสิต นักศึกษา ใช้เป็นแหล่งพบปะ แลกเปลี่ยนไอเดีย สร้างจินตนาการให้เป็นจริง รวมถึงสัมผัสประสบการณ์เทคโนโลยีดิจิทัลล่าสุดจาก AIS Digital For Thais
  • พร้อมส่งต่อองค์ความรู้ เพื่อบ่มเพาะบุคลากรด้านงานบริการจาก AIS Trainer มืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญ มากประสบการณ์   ผ่านศูนย์ฝึกอบรม Development & Training center  ถึง 19500 คน/วัน ด้วยบรรยากาศจำลองเสมือนการทำงานจริง แบบ On the Job Training
  • เป็นศูนย์ Contact Center 24x7 ที่พร้อมมอบความอุ่นใจ เคียงข้างลูกค้าเอไอเอส ด้วยมาตรฐานเดียวกับ AIS Contact Center1,700 ตำแหน่ง พร้อมเปิดโอกาสสร้างงาน ให้ชาวโคราชและชาวภาคอีสาน มาร่วมเป็นสมาชิกครอบครัวเอไอเอส ได้ตลอดเวลาผ่านช่องทางสมัครงาน Online 100% (https://recruit.ais.co.th/accregister)

AIS Contact Center Dev Training Arena Korat_1.jpg

นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส กล่าวว่า “ความตั้งใจของเรา คือ การนำขีดความสามารถด้าน Digital Infrastructure พร้อมองค์ความรู้ในสายงานบริการสื่อสารโทรคมนาคม กว่า 25 ปี มาสนับสนุนสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ประเทศไทย ด้วยวิสัยทัศน์  Digital for Thais เพื่อให้ “ทรัพยากรบุคคล” ที่ถือเป็นอีกหัวใจหลัก ในการขับเคลื่อนประเทศ มีขีดความสามารถ นำพาประเทศไทยเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคง ท่ามกลางยุคแห่ง Digital Disruption”

 

“งานบริการ นับเป็นสายงานที่ทุกอุตสาหกรรมมีความต้องการเป็นอย่างยิ่งในยุคนี้ ฉะนั้นการสร้าง AIS Contact Center Development & Training Arena จึงเป็นตัวแทนความตั้งใจของเรา ที่ต้องการจะร่วมสร้าง “ทรัพยากรบุคคล” ในสายงานนี้ให้มีความพร้อม ในปริมาณที่มากขึ้น เพื่อรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาและภาคอีสานได้ทันต่อการแข่งขัน อีกทั้งยังเป็นการกระจายองค์ความรู้จากส่วนกลางไปสู่ระดับภูมิภาค สร้างความเสมอภาค จุดประกายให้คนรุ่นใหม่ที่กำลังศึกษาอยู่ในพื้นที่ภาคอีสาน หรือ ศึกษาที่กรุงเทพฯ ตัดสินใจกลับมาทำงานที่มั่นคงในพื้นที่ภูมิลำเนาของตนเอง ซึ่งแน่นอนว่าจะทำให้ทั้งนครราชสีมาและภาคอีสานมีทรัพยากรบุคคลที่พร้อมจะนำองค์ความรู้มาพัฒนาบ้านเกิดเพิ่มมากขึ้น”

 

ส่วนเหตุผลที่เลือกจังหวัดนครราชสีมา เป็นที่ตั้งนั้น นายสมชัย กล่าวว่า “เพราะนครราชสีมามีศักยภาพในฐานะจังหวัดที่มีขนาดของจีดีพีมากกว่า  2.65 แสนล้านบาท นับได้ว่าใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน และตอนนี้กำลังเกิดการลงทุนครั้งใหญ่ ทั้งจากภาครัฐ ในส่วนของโครงการด้านคมนาคม ขนส่ง อย่าง มอเตอร์เวย์ หรือ รถไฟรางคู่  รวมไปถึงภาคเอกชน เช่น การเปิดตัวของห้างสรรพสินค้าครบทุกห้างดัง ซึ่งทำให้ภาพรวมของตลาดแรงงาน มีความต้องการบุคลากรด้านงานบริการสูงมาก อีกทั้งนครราชสีมาเชื่อมต่อกับจังหวัดที่มีมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษา จะทำให้นิสิต นักศึกษาเพิ่มโอกาสทางอาชีพมากขึ้นเช่นกัน ดังนั้นการที่เราเข้ามาอยู่ที่โคราช ก็จะเท่ากับมารองรับและช่วยสร้างงาน พร้อมช่วยพัฒนาขีดความสามารถ องค์ความรู้ สร้างศักยภาพของทรัพยากรบุคคล ซึ่งมิใช่แค่เพื่อเอไอเอส แต่เพื่ออนาคตที่สดใสของคนในพื้นที่ จ.นครราชสีมา และภาคอีสาน ที่กำลังก้าวสู่ความเป็นมหานครด้านคมนาคม ขนส่ง และประตูสู่ AEC

 

AIS Contact Center Development & Training Arena เริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปี 2013  แบ่งพื้นที่ภายในออกเป็น 5 โซน ดังนี้

Zone 1 : AIS Development & Training Center Arena ด้าน Customer Service แห่งแรกที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รองรับการหมุนเวียนของผู้ฝึกอบรมได้มากกว่า 500 คน/วัน  ด้วยรูปแบบห้อง ทั้ง Lecture Type, Auditorium type และ Workshop Type ถึง 19 ห้อง พร้อมด้วยบรรยากาศการเรียนรู้เสมือนจริงแบบ On the Job Training

AIS Contact Center Dev Training Arena Korat_5.jpg

Zone 2 : AIS Work Space พื้นที่เปิดเพื่อให้คนรุ่นใหม่ นิสิต นักศึกษา มาใช้เป็นสถานที่เรียนรู้จากหนังสือด้านเทคโนโลยีมากกว่า 1,000 เล่มจากห้องสมุด ท่ามกลางสิ่งอำนวยความสะดวก อาทิ  AIS SUPER WiFi ความเร็วสูงสุดถึง 650 Mbps, Meeting Room

AIS Contact Center Dev Training Arena Korat_4.JPG

Zone 3 : AIS Exhibition ชวนสัมผัสเทคโนโลยี Digital ล่าสุด เช่น IoT, Chat Bot ผ่านแนวคิด Digital for Thais เช่น App อสม.ส่งเสริมสุขภาพคนไทย, ฟาร์มสุข แพล็ตฟอร์มองค์ความรู้และ Online Market Place เพื่อเกษตรกร, ดิจิทัลคอนเทนต์ที่ครบทั้งสาระความรู้และความสนุกสนาน เสริมสร้างการเรียนรู้นอกห้องเรียนให้เยาวชนไทย ผ่านกล่องดิจิทัลทีวีสานรัก สานความรู้ พร้อมด้วย Innovation Idea จากเหล่า StartUp

AIS Contact Center Dev Training Arena Korat_3.JPG

Zone 4 : AIS Contact Center Operation พื้นที่ปฏิบัติงานแบบ 24x7 ของ Agent Call Center ที่รองรับอนาคตได้ถึง 1,700 ที่นั่ง พร้อมขีดความสามารถในการรับสายลูกค้าได้มากกว่า 4 ล้านสาย/เดือน

AIS Contact Center Dev Training Arena Korat_2.JPG

Zone 5 : AIS Hall of Wellness พื้นที่เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของพนักงาน ให้แข็งแรงทั้งร่างกาย จากการได้ออกกำลังกายกับอุปกรณ์ Fitness มาตรฐาน และแข็งแรงจากภายใน ด้วย สปา, โยคะ อันจะส่งผลให้มีความพร้อมในการดูแลลูกค้าและสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อคนไทย ได้อย่างเต็มที่

 

“เรามุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่จะสร้างทั้งคุณภาพชีวิตแก่ชุมชน พนักงาน บุคลากรของเอไอเอสและของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สร้างการเติบโตแก่เศรษฐกิจ ทั้งในระดับจังหวัด สู่ระดับประเทศ อันจะนำมาซึ่งการเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป” นายสมชัย กล่าวตอนท้าย

 

 

เกี่ยวกับ AIS Contact Center Development & Training Arena

ตั้งอยู่ เลขที่ 365 หมู่ที่ 3 ถนนมิตรภาพ ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30280

 

แรงบันดาลใจของเรา

ในฐานะองค์กรไทย เรามุ่งมั่นจะเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนประเทศไทยให้เดินหน้าสู่ Thailand 4.0  ตามเป้าหมาย ฉะนั้นจึงให้ความสำคัญกับ  2 โครงสร้างหลักที่เป็นหัวใจของการพัฒนาประเทศ คือ เทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย และ ศักยภาพของทรัพยากรบุคคล  ที่ยุคนี้ต้องไม่เพียงตามให้ทัน แต่จะต้องล้ำหน้า เพื่อสร้างการเติบโตและพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในทุกวินาที

 

AIS Contact Center Development & Training Arena คือ ศูนย์กลางการพัฒนาบุคลากรด้านงานบริการ และศูนย์ Contact Center แห่งใหม่ใจกลางภาคอีสาน ที่ใหญ่และทันสมัยที่สุด  พร้อมด้วยการผสานเทคโนโลยี Digital เข้ามาเชื่อมโยง 100% ทำให้มีขีดความสามารถในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลรวมถึงสร้างโอกาสใหม่ๆในวิชาชีพ ให้แก่จังหวัดนครราชสีมา และ จังหวัดใกล้เคียงได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

 

เพราะ “งานบริการ” คือ การดูแลลูกค้าอย่างเข้าอก เข้าใจ ช่วยสร้างความผูกพัน เสริมความสัมพันธ์จากประสบการณ์ ซึ่งจะเป็น อีกหนึ่งหัวใจหลัก ที่จะช่วยขับเคลื่อนทุกอุตสาหกรรมให้เดินหน้าได้อย่างยั่งยืน วันนี้ AIS Contact Center, Development & Training Arena พร้อมแล้วที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้จากประสบการณ์ของเราในฐานะเบอร์ 1 ของอุตสาหกรรมดิจิทัล เพื่ออยู่เคียงข้าง สร้างความแข็งแกร่งให้แก่ชาวโคราช และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตลอดไป

 

Green Building – อาคารสีเขียว

มาตรฐานระดับโลก (LEED- Leadership in Energy and Environmental Design)

อาคาร AIS Contact Center Training & Arena มีพื้นที่มากกว่า 18,000 ตารางเมตร 6 ชั้น สื่อถึงความตั้งใจในการทำธุรกิจแบบยั่งยืน (Sustainability) ก่อสร้างด้วยแนวคิดการรักษาสิ่งแวดล้อม สร้างความสมดุลระหว่างการประหยัดพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ กับการใช้สอย อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าที่สุดตามมาตรฐาน LEED - Leadership in Energy and Environmental Design ที่เน้นการตอบสนองความต้องการของผู้คนในปัจจุบัน โดยไม่ทำให้คนรุ่นหลังต้องเดือดร้อนจากการขาดแคลนทรัพยากร

 

เริ่มตั้งแต่การเลือกที่ตั้งอาคารให้เหมาะกับทิศทางลม ส่งผลให้ภายในอาคารสามารถลดจำนวนเครื่องปรับอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ  นำพลังงานสะอาดมาใช้ทดแทนให้เกิดประโยชน์สูงสุด อาทิ ใช้พลังไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ (Solar Energy) หล่อเลี้ยงอาคาร, ระบบบำบัดน้ำเสียที่สามารถนำน้ำกลับมาใช้หมุนเวียนได้ พร้อมด้วยการใช้กระจกรอบอาคารที่ทำจากวัสดุกันความร้อน และรักษาความเย็นภายในตัวตึก

 

นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตของพนักงาน เริ่มตั้งแต่การออกแบบพื้นที่และเฟอร์นิเจอร์ที่อย่างเหมาะสมกับสรีระและลักษณะงานที่ทำ สนับสนุนให้ได้เคลื่อนไหวร่างกายในระหว่างทำงาน ด้วยบันไดที่เชื่อมโยงระหว่าง 2 อาคารแฝด แทนการใช้ลิฟท์ รวมไปถึงพื้นที่กว้างขวางบริเวณโดยรอบที่ส่งเสริมการออกกำลังกายอย่างใกล้ชิดธรรมชาติ

 

มาเป็นครอบครัวเอไอเอสด้วยกัน

โอกาสดีที่สุดสำหรับชาวโคราชและพี่น้องภาคอีสาน ที่จะได้เพิ่มขีดความสามารถจากเพื่อนร่วมงานมืออาชีพ ที่บ่มเพาะประสบการณ์ในฐานะตัวจริง ด้านงานบริการดิจิทัลกว่า 25 ปี พร้อมด้วยความมั่นคงจากตำแหน่งงานด้านบริการหลากหลายรูปแบบที่มามอบให้ถึงที่ เพื่อทุกท่าน

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว AIS ได้แล้ววันนี้ ที่ AIS Contact Center, Development & Training Arena ผ่านระบบบริหารจัดการสมัครงานผ่านทางออนไลน์ 100% ให้ทุกขั้นตอนง่าย สะดวก และประหยัดเวลายิ่งขึ้น ตั้งแต่การกรอกใบสมัคร ทำแบบทดสอบ นัดหมาย สัมภาษณ์ผ่านวิดีโอคอล รวมถึงแจ้งผลสมัครงาน พร้อมส่งเอกสารสำหรับเข้าทำงาน

 

รายละเอียดเพิ่มเติม https://recruit.ais.co.th/accregister