กฎ กติกา มารยาท

เวอร์ชัน 4

  กฎ กติกา มารยาท ของสมาชิกในการร่วมสร้าง และแบ่งปันประสบการณ์ บน AIS Community โปรดพึงปฎิบัติดังต่อไปนี้

   

  1)      โปรดงดการนำเสนอข้อความหรือเนื้อหาใด ๆ ที่แสดงถึงการวิพากษ์วิจารณ์ หรือพาดพิงในทางที่อาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่ ความขัดแย้ง ความเสียหาย ต่อบุคคล กลุ่มบุคคล องค์กร หรือสถาบันต่าง ๆ เช่น สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์รวมถึงราชวงศ์ การเมือง เป็นต้น

   

  2)      โปรดงดการนำเสนอข้อความหรือเนื้อหาใด ๆ ที่ใช้ภาษาส่อไปทางหยาบคาย ลามก อนาจาร หรือความรุนแรง

   

  3)      โปรดงดการนำเสนอข้อความหรือเนื้อหาใด ๆ อันเป็นการท้าทาย ชักชวน ยั่วยุ ให้เกิดการทะเลาะวิวาท ความวุ่นวาย ความเกลียดชัง ความรุนแรงทางสังคม หรือข้อความที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางสังคมใด ๆ

   

  4)      โปรดงดการนำเสนอข้อความหรือเนื้อหาใด ๆ ที่แสดงถึงการก่อกวน (SPAM) ต่อ AIS Community

   

  5)      โปรดงดการนำเสนอข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่น เช่น อีเมล์หรือหมายเลขโทรศัพท์ ฯลฯ ซึ่งสามารถสร้างความเสียหายให้กับบุคคลผู้เป็นเจ้าของหรือบุคคลที่สาม ไม่ว่าจะมีเจตนาหรือไม่ก็ตาม

   

  6)      โปรดงดการนำเสนอข้อความหรือเนื้อหาใด ๆ ที่เป็นแสดงถึงสิ่งผิดกฎหมาย

   

  7)      โปรดงดการคัดลอก หรือขโมยข้อความหรือเนื้อหาใดๆ ของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง

   

  AIS Community ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกข้อความ บทความ รูปภาพ วิดีโอ หรือเนื้อหาอื่นใด รวมไปถึงยกเลิกบริการแก่สมาชิกที่ไม่ปฏิบัติตาม กฎ กติกา มารยาทของ AIS Community เพื่อรักษาบรรยากาศและประสบการณ์ที่ดีบน AIS Community

   

  AIS Community ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เพิ่มเติม หรือทำการเปลี่ยนแปลง กฏ กติกา มารยาท นี้ได้ตามความเหมาะสม