0 ตอบกลับ การตอบล่าสุดเกี่ยวกับ 2 ก.ย. 2019, 2:53 น. โดย dnp

    ขอเพิ่มเสาสัญญาน

    dnp

      เครือข่ายไม่ครอบคลุมพื้นที่ เพิ่มเสาสัญญานให้ด้วยครับ จ.ระนอง อ.กระบุรี ต.ลำเลียง บ้านสองแพรก (แพรกขวา)85110 หมู่บ้านทับโกโกทับธรรม สัญญานเครือข่ายไม่ถึงครับ สัญญานH+มีขีด| || ||| โทรได้เป็นบางที แต่สัญญานญาน4Gไม่ถึงครับ