0 ตอบกลับ การตอบล่าสุดเกี่ยวกับ 13 ก.ย. 2019, 7:55 น. โดย วัชระสินธุมาลา

    ต้องการให้เพิ่มสัญญาณ เนื่องจากไม่สามารถสื่อสารได้ ต้องเดินหาคลื่นเหมือนอยู่แหล่งธุรกันดาน

    วัชระสินธุมาลา

      พื้นที่คือ กองสนับสนุน กองการฝึกกองเรือยุทธการ(กฝร.) ฐานทัพเรือสัตหีบ ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ต้องเดินออกนอกอาคารเพื่อหาคลื่นจึงคุยรู้เรื่อง เป็นพื้นที่อัพสัญญาณ
      ตอนนี้ จำเป็นต้องใช้ true เพื่อความสะดวกในการสื่อสาร ถ้าให้ความอนุเคราะห์เพิ่มสัญญาณให้จะขอบคุณอย่างสูงครับ