3 ตอบกลับ การตอบล่าสุดเกี่ยวกับ 26 ม.ค. 2012, 14:04 น. โดย callcenter

  การขอติดตั้งเสาสัณญาณโทรศัพท์

  0843309421
   ที่หมู่บ้านดิฉันบ้านพุน้ำร้อนและอีกหลายหมู่บ้านใกล้เคียงไม่มีสัณญาณโทรศัพท์ แต่มีคนใช้โทรศัพท์ ของ AIS เยอะคะ เวลาจะโทรที่ต้องออกไปหาสัณญาณ  หมู่บ้านดิฉันอยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยว บ่อพุน้ำร้อน ต.ยางน้ำกลัดเหนือ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี ทางอบต.เคยส่งเอกสารการขอติดตั้งเสาสัณญาณโทรศัพท์ไปแล้วเป็นปีแล้วแต่ยังไม่มีหน่วยงานติดต่อกลับมา ยังไงก็ขอรบกวนช่วยตรวจสอบและติดต่อกลับมาด้วยนะคะว่าต้องทำยังไงบ้าง  ขอบคุณล่วงหน้าคะ
    • Re: การขอติดตั้งเสาสัณญาณโทรศัพท์
     callcenter
     สำหรับปัญหาการใช้งานมีสัญญาณอ่อน หรือไม่มีสัญญาณ นั้น เอไอเอสขอรบกวนให้คุณแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมเข้ามาอีกครั้งค่ะ  เนื่องจากในการตรวจสอบพื้นที่การใช้งานต้องส่งข้อมูลอย่างละเอียดไปยังฝ่ายวิศวกรรม  เพื่อหน่วยงานวิศวกรรมจะได้นำข้อมูลไปตรวจสอบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจน  โดยแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้ค่ะ   - บ้านเลขที่ หมู่บ้าน อาคาร ชั้น ซอย ถนน อำเภอ ตำบล จังหวัด  - สถานที่ใกล้กับที่เป็นปัญหา ที่สามารถสังเกตได้ชัดเจน - ระบุช่วงเวลาที่เกิดปัญหา / เกิดปัญหามาแล้วกี่วัน - แจ้งขีดความแรงของสัญญาณ (ขึ้นกี่ขีด) จากกี่ขีด(ถ้าสัญญาณเต็ม) - เป็นบริเวณนี้ที่เดียวหรือไม่ - เป็นปัญหาทุกช่วงหรือไม่ - อาการที่เป็นปัญหาทำให้ไม่สามารถใช้งานได้ ( ระบุรายละเอียด เช่น โทรออกแล้วได้ยินสัญญาณว่าอย่างไร, โทรเข้าได้ยินสัญญาณว่าอย่างไร, สัญญาณอ่อนหรือไม่มีสัญญาณ เป็นต้น ) - และหมายเลขอื่นติดต่อกลับ (หมายเลขโทรศัพท์ที่บ้าน ที่ทำงาน) CC รบกวนตอบคำถามให้ครบทุกข้อ หรือเพิ่มรายละเอียดของปัญหาที่พบอื่น ๆ เพื่อสะดวกในการตรวจสอบปัญหาค่ะ   หากได้ข้อมูลครบถ้วนแล้ว CC ยินดีประสานงานตรวจสอบปัญหาให้นะคะ
     • Re: การขอติดตั้งเสาสัณญาณโทรศัพท์
      0843309421
      -บ้านเลขที่ 85 ม.5 หมู่บ้านพุน้ำร้อน ต.ยางน้ำกลัดเหนือ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี -ทั้งหมู่บ้าน ไม่มีสัณญาณจะมีสัณญาณจุดนึงข้างบ้านบางครั้งก็หาไม่เจอ เจอทีก็ขึ้นขีดสองขีดโทรไปสัณญาณก็ขาดๆหายๆ สัณญาณนี้เข้าใจว่าน่าจะมาจากเสาสัณญาณติดตั้งที่บ้านท่าตะคร้อแต่มาไม่ถึงอาจติดเขาหรือเปล่าเพราะมีเขาเยอะ เสาสัณญาณนี้ใกล้บ้านที่สุดแล้วประมาณ 30 กิโล ได้ -ทุกเวลา ไม่มีสัณญาณหลายปีแล้วคะ -เป็นทั้งหมู่บ้านและหมู่บ้านใกล้เคียงอีกหลายหมู่บ้านคะ -คือว่าไม่มีสัณญาณคะ โทรเข้าโทรออกไม่ได้  -ไม่มีโทรศัพท์บ้าน มีเบอร์ญาติถ้าออกมาข้างนอกที่มีสัณญาณจะโทรติด 0810100575 , 0870999438 , 0800872337
      • Re: การขอติดตั้งเสาสัณญาณโทรศัพท์
       callcenter
       CC ประสานงานให้หน่วยงานวิศวกรตรวจสอบเรียบร้อยแล้วนะคะ ทราบผลอย่างไรจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อแจ้งให้ทราบค่ะ     สอบถามข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมแจ้ง CC ได้นะคะ ยินดีดูแลคุณค่ะ