9 ตอบกลับ การตอบล่าสุดเกี่ยวกับ 3 ต.ค. 2012, 16:18 น. โดย callcenter

    สมัครโปร บีบี * 630*79#  หักเงินแล้วแต่ใช้ไม่ได้

    cubota
      สมัครโปร บีบี 7 วัน 79 บาท โดย * 630*79#  หักเงินไปแล้ว ได้รับข้อความยืนยันแล้ว แต่ไม่สามารถใช้บีบีได้