1 ตอบกลับ การตอบล่าสุดเกี่ยวกับ 2 พ.ย. 2011, 10:41 น. โดย callcenter

  อยากจะรับบริการโทรศัพย์เคลื่อนที่แบบนิติบุคคลทำยังไงบ้างครับ

  donutkrab
   อยากจะรับบริการโทรศัพย์เคลื่อนที่แบบนิติบุคคลทำยังไงบ้างครับ
    • Re: อยากจะรับบริการโทรศัพย์เคลื่อนที่แบบนิติบุคคลทำยังไงบ้างครับ
     callcenter
     สามารถดำเนินการได้ที่ AIS Shop และ Telewiz ทุกสาขาครับ หากมีหมายเลขโทรศัพท์อยู่แล้ว สามารถนำหมายเลขนั้นเปลี่ยนเจ้าของได้เลยหรือจะเปิดหมายเลขใหม่ในนามนิติบุคคลก็ได้เช่นกันครับ เพียงนำเอกสารดังนี้ไปแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่ศูนย์บริการดำเนินการให้นะครับ   1. สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ตามที่หนังสือรับรองการจดทะเบียนระบุ ซึ่งลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง 2. ใบ Application ที่ลงลายมือชื่อโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน พร้อมตราประทับบริษัท โดยลูกค้าต้องระบุข้อมูลดังนี้       - เลขที่หนังสือรับรองบริษัทฯ        - เลขประจำตัวผู้เสียภาษี หรือ เลขที่ ภพ.20   ***หมายเหตุ (เป็นข้อมูลการทำงานภายในเพื่อทราบ) - กรณีลูกค้าไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20) ไม่ต้องนำเลขที่ผู้เสียภาษีไปเช็คใน Web Site ของกรมสรรพากรเนื่องจากจะไม่พบข้อมูลให้ยึดข้อมูล  เลขที่หนังสือรับรองใน Web Site ของกระทรวงพาณิชย์เป็นหลัก