1 ตอบกลับ การตอบล่าสุดเกี่ยวกับ 2 ก.พ. 2012, 16:33 น. โดย callcenter

    เปลี่ยนแพ็กเริ่มต้นและแพ็กเสริมผ่าน eServie

    suraposo
      ได้ดำเนินการเปลี่ยนโปรโมชั่นใหม่ โดยเลือกแพ็กเริ่มต้นและเลือกแพ็กเสริมแล้ว ทราบราคารวม แล้วต้องทำอย่างไรต่อ เพื่อส่งให้ข้อมูลให้ศูนย์ AIS ทราบ