0 ตอบกลับ การตอบล่าสุดเกี่ยวกับ 21 ก.พ. 2012, 20:05 น. โดย pornkasem

    งง กับค่าใช้จ่าย "ค่าบริการเสริม" ในบิลค่าโทรศัพท์

    pornkasem
      ...ในรอบบิล ของเดือนกุมภาพันธ์ 2555 และรอบบิลก่อนหน้านี้ (ซึ่งผมมี 2 หมายเลข) ปรากฏว่ามีค่าใช้จ่ายในส่วนค่าบริการเสริม ทั้ง ๆ ที่ไม่ได้สมัครใช้บริการใด ๆ เลย รวมถึง SMS, Facebook,โฆษณาสินค้า ประชาสัมพันธ์ ต่าง ๆ ฯลฯ ทั้ง ๆ ที่ได้แจ้งยกเลิกแล้ว (อันที่จริงก็ไม่เคยสมัครใช้บริการ) แต่จนปัจจุบันก็ยังมี SMS เข้ามาอยู่ตลอด และค่าใช้บริการเสริมก็ยังมีอยู่   ....ดังนั้น ขอรบกวนแจ้งยอดค่าใช้บริการ สิ้นสุด ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555 ให้ผมทราบ เพื่อจะได้จ่ายให้หมดและขอแจ้งยกเลิกการใช้หมายเลข ทั้งสองหมายเลขที่ผมใช้บริการของ AIS ผ่านกระทู้นี้ครับ....ไม่สะดวกที่จะไปยกเลิกที่ศูนย์ AIS เนื่องจากอยู่ห่างไกลจากสถานที่อยู่ประมาณ 87 กิโลเมตร....และหากไม่สามารถยกเลิกผ่านกระทู้นี้หรือไม่ได้รับการติดต่อใด ๆ  จะไม่ดำเนินการใด ๆ ทั้งสิ้นและจะงดใช้ทั้งสองหมายเลขตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555 เป็นต้นไป....    ขอรบกวนดำเนินการให้โดยด่วนครับ พรเกษม  นวลคำ