1 ตอบกลับ การตอบล่าสุดเกี่ยวกับ 5 มี.ค. 2012, 10:46 น. โดย callcenter

    สมัครโปรBB+FB 76/7วัน ใช้งานไม้ใด้

    boommerrang
      ผมใช้ Strom9550 สมัครโปรBB แบบ 7วัน ไม่ใด้เนื่องจากผมเติมเงนิ 100บาทแล้วกดสมัครไปแล้ว เหลือ 16 บาท แต่ทำไม edge ถึงไม่ยอมเป็นตัวใหญ่ และัใช้งาน บีบีไม่ใด้ กรุณาทำให้ผมด่วนเลยใด้ไหมคั๊บจำเป็นต้องใช้