3 ตอบกลับ การตอบล่าสุดเกี่ยวกับ 8 พ.ค. 2012, 7:25 น. โดย callcenter

  ระบบไม่ึรอบคลุม

  gmna26
   คือกำลังคุยโทรศัพท์แล้วสัญญาณเสียงพูดก็หายไปแล้วโดนตัดสายจากนั้นขึ้นข้อความว่าระบบไม่ครอบคลุม อยากทราบว่าเป็นที่ิะไร
    • Re: ระบบไม่ึรอบคลุม
     callcenter
     สำหรับข้อมูลที่คุณ Gmna26 แจ้งมา อาจเกิดได้หลายสาเหตุทั้งจำนวนผู้ใช้บริการในขณะนั้น สัญญาณ รวมถึงพื้นที่ที่ใช้งาน หากเว้นช่วงการใช้งานและยังพบปัญหาคุณ Gmna26 สามารถแจ้ง ข้อมูลเพิื่่มเติมเพื่อให้ CC ประสานงานเ้จ้าหน้าที่วิศวกรตรวจสอบต่อไปค่ะ    - บ้านเลขที่ หมู่บ้าน อาคาร ชั้น ซอย ถนน อำเภอ ตำบล จังหวัด - สถานที่ใกล้กับที่เป็นปัญหา ที่สามารถสังเกตได้ชัดเจน - ระบุช่วงเวลาที่เกิดปัญหา / เกิดปัญหามาแล้วกี่วัน - แจ้งขีดความแรงของสัญญาณ (ขึ้นกี่ขีด) จากกี่ขีด(ถ้าสัญญาณเต็ม) - เป็นบริเวณนี้ที่เดียวหรือไม่ - เป็นปัญหาทุกช่วงหรือไม่ - อาการที่เป็นปัญหาทำให้ไม่สามารถใช้งานได้ ( ระบุรายละเอียด เช่น โทรออกแล้วได้ยินสัญญาณว่าอย่างไร, โทรเข้าได้ยินสัญญาณว่าอย่างไร, สัญญาณอ่อนหรือไม่มีสัญญาณ เป็นต้น ) - และหมายเลขอื่นติดต่อกลับ (หมายเลขโทรศัพท์ที่บ้าน ที่ทำงาน)   CC รบกวนตอบคำถามให้ครบทุกข้อ หรือเพิ่มรายละเอียดของปัญหาที่พบอื่น ๆ เพื่อสะดวกในการตรวจสอบปัญหาค่ะหากได้ข้อมูลครบถ้วนแล้ว CC ยินดีประสานงานตรวจสอบปัญหาให้นะคะ
     • Re: ระบบไม่ึรอบคลุม
      gmna26
      ที่เกิดล่าสุดเมื่อวานตอนประมาณทุ่มครึ่ง คุยอยู่ประมาณสามสิบนาทีเสียงพูดก้หายไปแล้วก็ตัดไป เป็นแบบนี้หลายครั้งเป็นเดือนแล้วค่ะเป็นทั้งเวลารับสายและโทรออก แล้วก้แต่ละครั้งเวลาก้ไม่ตรงกันเป็นทั้งที่อยู่กรุงเทพและต่างจังหวัดค่ะ ขีดสัญญาณก็ปกติขึ้นเต็ม
      • Re: ระบบไม่ึรอบคลุม
       callcenter
       ขออภัยในความไม่สะดวกเป็นอย่างยิ่งด้วยนะครับ คุณ Gmna26  เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบ CC ยินดีประสานเรื่องให้เจ้าหน้าที่วิศวะกรรมดำเนินการตรวจสอบปัญหาดังกล่าวโดยตรง และในเบื้องต้นขอความร่วมมือคุณ Gmna26กรอกรายละเอียดผ่านข้อมูลข้างต้นสักเล็กน้อย เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำการวิเคราะห์ว่าเป็นพื้นที่ปัญหาสัญญาณ หรือตัวเครื่องที่ใช้บริการครับ หากเป็นปัญหาที่ตัวเครื่องแนะนำคุณ Gmna26 ทดลองนำซิมการด์ใส่เครื่องอื่นและลองใช้งานดูนะครับ หากยังพบปัญหาดังกล่าวCC ยินดีประสานงานให้อย่างรวดเร็ว