21 ตอบกลับ การตอบล่าสุดเกี่ยวกับ 7 มิ.ย. 2014, 9:49 น. โดย callcenter

    แจ้งพื้นที่สัญญาณต่ำหรือไม่มีสัญญาณเลย  AIS

    attapon_hot
      1.สถานที่ใกล้กับที่เป็นปัญหา ที่สามารถสังเกตได้ชัดเจน   ตอบ  9 ม.10 ต.บ้านเนิน อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช และเขตพื้นที่ใกล้เคียง     2.ระบุช่วงเวลาที่เกิดปัญหา   ตอบ ตลอด 24 ชั่วโมง     3.เกิดปัญหามาแล้วกี่วัน   ตอบ ประมาณ 2 เดือน   4.แจ้งขีดความแรงของสัญญาณ (ขึ้นกี่ขีด) จากกี่ขีด(ถ้าสัญญาณเต็ม)   ตอบ  ไม่พบเครือข่าย หรือขึ้น 1-2 ขีด   5. เป็นบริเวณนี้ที่เดียวหรือไม่- เป็นปัญหาทุกช่วงหรือไม่   ตอบ บริเวณที่แจ้งและพื้นที่ใกล้เคียง รัศมีประมาณ 2 กม.โดยประมาณ     5.อาการที่เป็นปัญหาทำให้ไม่สามารถใช้งานได้ ( ระบุรายละเอียด เช่น โทรออกแล้วได้ยินสัญญาณว่าอย่างไร, โทรเข้าได้ยินสัญญาณว่าอย่างไร, สัญญาณอ่อนหรือไม่มีสัญญาณ เป็นต้น )   ตอบ โทรออกได้บ้างไม่ได้บ้าง สายชอบหลุด  ใช้งาน GPRS ไม่ได้เลย   6.หมายเลขอื่นติดต่อกลับ (หมายเลขโทรศัพท์ที่บ้าน ที่ทำงาน)   ตอบ 0847546483