7 ตอบกลับ การตอบล่าสุดเกี่ยวกับ 17 ก.ย. 2012, 11:54 น. โดย callcenter

    ใช้งานอินเทอร์เน็ต 3g - Air card 7.2mb ไมไ่ด้คะ

    najtaya
      มันจะฟ้องดังรูปภาพที่แนบมาด้วย