2 ตอบกลับ การตอบล่าสุดเกี่ยวกับ 4 ต.ค. 2012, 13:07 น. โดย callcenter

  แจ้งโทรศัพท์ไม่มีสัญญาณ

  aukadach
   1.สถานที่ใช้งาน(ระบุให้ครบถ้วน)ตอบ- ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปันแต  168 หมู่ที่ 5 ตำบลปันแต  อำเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง- บ้านสำนักกอ  หมู่ที่ 3  หมู่ที่ 11 บ้านหารเจ หมู่ที่ 12  ตำบลปันแต อำเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง2.วัน/เวลาที่พบปัญหา ตอบ ทุกวันและเวลา3.ยี่ห้อ/รุ่น  ตัวอย่างโทรศัพท์ที่พบปัญหา 1 เครื่องตอบ ซัมซุง แชมป์  ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ4.สัญญาณหน้าจอกี่ขีดตอบ  บางครั้งไม่มี  บางครั้งมี 1 ขีด5.อาการที่พบตอบ  ติดต่อทางโทรศัพท์กับใครไม่ได้เลข พอมีสัญญาณ มีข้อความว่า  หมายเลข --------------โทรหาหาคุณเมื่อ พอโทรกลับไปก็คุยกันไม่รู้เรื่อง6.เบอร์ปลายทาง ตัวอย่าง 1 หมายเลขตอบ  0862943900  0860499842  08579944487.เบอร์ติดต่อกลับตอบ  08729660078.พบปัญหาบริเวณนี้ที่เดียว หรือทุกพื้นที่ตอบ  ทุกพื้นที่  โดยเฉพาะบ้านสำนักกอ  หมู่ที่ 3  หมู่ที่ 11 บ้านหารเจ หมู่ที่ 12  ตำบลปันแต อำเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง
    • Re: แจ้งโทรศัพท์ไม่มีสัญญาณ
     callcenter
     สวัสดีครับ คุณ aukadach    CC รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง ในการรับเรื่องประสานงานไปยังเจ้าหน้าที่ เพื่อทำการตรวจสอบพื้นที่ที่พบปัญหาดังกล่าวให้เลยทันที อาจใช้เวลาพอสมควร อย่างไรก็ตาม บริษัทฯจะเร่งดำเนินการโดยเร็วเพื่ออยู่เคียงข้างลูกค้าทุกแห่ง หากทราบข้อมูลการติดตามผลอย่างไรแล้ว CC จะแจ้งรายงานกลับทันทีครับ
     • Re: แจ้งโทรศัพท์ไม่มีสัญญาณ
      callcenter
      เรียนแจ้ง คุณ aukadach        บริษัทฯเล็งเห็นและเข้าใจในปัญหาที่ท่านได้แจ้งมา จึงได้จัดส่งฝ่ายวิศวกรรมเข้าตรวจสอบ และดูแล ปัญหาอย่างเร่งด่วน บริษัทฯมีแนวทางในการพิจารณาแก้ไขปัญหา โดยพิจารณาจากพื้นที่ที่พบปัญหา รวมถึง ความเหมาะสมของอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งแต่ละพื้นที่    เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งในพื้นที่ ที่ท่านได้แจ้งปัญหานั้น บริษัทฯ ได้รับเรื่องเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาสัญญาณให้อยู่นะครับ ไม่ต้องเป็นกังวลใจ   และเพื่อการพัฒนาการให้บริการให้ดียิ่งๆขึ้น ต่อไปในอนาคต