3 ตอบกลับ การตอบล่าสุดเกี่ยวกับ 2 เม.ย. 2013, 9:01 น. โดย callcenter

  ซิมเน็ตรายเดือน99บาท

  pimpreya_ni@hotmail.com
   งงกบโปรซมเนตรายเดอน 99 บาททใชอยในปจจบนมากคะ คดเปน MG หรอคะ ทำไมใชไมถงเดอน โปรหมดซะกอน พอโปรหมดเตมตงแลวเลน กลบคดเปน MG แลวหกเงนไปเรอยๆ ไมตอโปรให ตองตอเองหรอวาจะตอใหโดยอตโนมตคะ แลวจะตอใหตอนไหนจะไดกะถก      รบกวนตอบอยางละเอยด และทกคำถามดวยนะคะ   เบอร 0878701611
    • Re: ซิมเน็ตรายเดือน99บาท
     callcenter
     โปร Net SIM 99 บาท ที่คุณ pimpreya_ni@hotmail.com ใช้งานอยู่นั้น  จะสามารถใช้งาน 3G/EDGE/GPRS รวมกันได้เป็นจำนวน 75 MB ต่อเดือน  หากมีการ upload / download ข้อมูลในแต่ละเดือนเกินจาก 75 MB ก็จะเสียส่วนเกินเป็นนาทีละ 1 บาท ค่ะ  เช็คจำนวนคงเหลือได้ฟรีที่ *139*3# โทรออกนะคะ แต่ถ้ามีแนวโน้มการใช้งานที่เพิ่มขึ้น  สามารถเปลี่ยนเป็น Net SIM 149 บาท 150 MB หรือ Net SIM รายการอื่นๆได้ค่ะ    http://www.ais.co.th/mobileinternet/ais-netsim/aisnetsim-package/ พิเศษเปลี่ยนโปรผ่าน eservice จะเสียค่าเปลี่ยนเพียง 15 บาท จากปกติ 30 บาท นะคะ     และถ้าปัจจุบันยังใช้งานเป็นเครื่อง iPhone 3Gs ตัวเครื่องจะเชื่อมต่อเน็ตตลอดเวลาเนื่องจากเป็น smart phone  เมื่อแพคเกจหมดหรือไม่ต้องการใช้งาน CC แนะนำให้ปิดการเชื่อมต่อได้ด้งนี้ค่ะ + ปิดการใช้งาน EDGE/GPRS (Bar) : *129*1# โทรออก   + เปิดการใช้งาน EDGE/GPRS (Unbar) : *129*2#  โทรออก  แล้วปิด-เปิดเครื่อง เพื่อ update สัญญาณ   + ตรวจสอบสถานะการใช้งานปิด- เปิด EDGE/GPRS : *129#โทรออก   แต่ระหว่างที่ปิดสัญญาณ EDGE/GPRS ไว้จะไม่สามารถรับ-ส่ง MMS ได้นะคะ
     • Re: ซิมเน็ตรายเดือน99บาท
      pimpreya_ni@hotmail.com
      เบอร์ 0878701611   ชอบมีปัญหาเกี่ยวกับเน็ต จะต่อให้อัตโนมัติ หรือต้องต่อเองคะ หักเงินบ่อยมาก รอต่อให้เอง ก็รอช้า แล้วจะต่อให้ตอนไหนคะ บอกวิธีหน่อยคะ
      • Re: ซิมเน็ตรายเดือน99บาท
       callcenter
       โปร NET SIM 3G/EDGE 75 MB 99 บาท ของคุณ pimpreya_ni@hotmail.com จะหักค่าบริการทุกวันที่ 17 ของทุกเดือนเวลา  แนะนำเติมเงินล่วงหน้าก่อนถึงรอบบิลอย่างน้อย 1 วัน นะคะ   แต่ปัจจุบันมีการใช้งาน 75 MB หมดแล้ว  จึงถูกคิดค่าบริการส่วนเกิน 2 บาท/MB   หากใช้งาน 75 MB หมดก่อนถึงรอบบิลถัดไปสามารถเติมเงินแล้วแจ้งมาให้ CC ต่อโปรใหม่ได้เลย  หรือ จะต่อโปรเองได้เช่นกันที่ http://www.ais.co.th/mobileinternet/online/ ค่ะ