26 ตอบกลับ การตอบล่าสุดเกี่ยวกับ 13 ส.ค. 2014, 13:48 น. โดย 0895329840

    แจ้งพื้นที่สัญญาณต่ำหรือไม่มีสัญญาณเลย AIS

    qseiify
      1.สถานที่ใกล้กับที่เป็นปัญหา ที่สามารถสังเกตได้ชัดเจน  ตอบ  45 หมู่5 ต.ด่านแม่แฉลบ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี และเขตพื้นที่ใกล้เคียง  สถานที่ใกล้เคียง ดารัตน์รีสอร์ท ท่าข้ามแพขนานยนต์ 2.ระบุช่วงเวลาที่เกิดปัญหา  ตอบ ตลอด 24 ชั่วโมง  3.เกิดปัญหามาแล้วกี่วัน ตอบ ประมาณ 2 เดือน 4.แจ้งขีดความแรงของสัญญาณ (ขึ้นกี่ขีด) จากกี่ขีด(ถ้าสัญญาณเต็ม) ตอบ  ไม่พบเครือข่าย หรือขึ้น 1-2 ขีด 5. เป็นบริเวณนี้ที่เดียวหรือไม่- เป็นปัญหาทุกช่วงหรือไม่ ตอบ บริเวณที่แจ้งและพื้นที่ใกล้เคียง รัศมีประมาณ 2 กม.โดยประมาณ 6.อาการที่เป็นปัญหาทำให้ไม่สามารถใช้งานได้ ( ระบุรายละเอียด เช่น โทรออกแล้วได้ยินสัญญาณว่าอย่างไร, โทรเข้าได้ยินสัญญาณว่าอย่างไร, สัญญาณอ่อนหรือไม่มีสัญญาณ เป็นต้น ) ตอบ โทรออกได้บ้างไม่ได้บ้าง สายชอบหลุด  ใช้งาน GPRS ไม่ได้เลย 7.หมายเลขอื่นติดต่อกลับ (หมายเลขโทรศัพท์ที่บ้าน ที่ทำงาน) ตอบ 0861756671