5 ตอบกลับ การตอบล่าสุดเกี่ยวกับ 2 พ.ค. 2013, 14:54 น. โดย callcenter

    AIS Online Shopping เปิดจอง Samsung Galaxy S4 แล้วววววว!!!

    big_pongo
      เปิดแล้วนะครับ ... วันนี้เอง!!!   เงื่อนไขการจอง 1. ผู้จองสินค้าต้องใช้หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ในการจองสินค้า โดย 1 เลขหมายมีสิทธิ์จองสินค้าได้ 1 ชิ้นเท่านั้น 2. ผู้จองสินค้าจะต้องชำระเงินค่ามัดจำสินค้าตามจำนวนเงินและวิธีการชำระเงินที่กำหนดไว้ 3. โปรดตรวจสอบรายละเอียดการจองสินค้าให้ครบถ้วนก่อนยืนยันการจองสินค้า 4. เมื่อยืนยันการจองสินค้าแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรายการจองสินค้าในภายหลังได้ และไม่สามารถยกเลิกการจองสินค้าได้ 5. เมื่อทำรายการจองสินค้าเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้จองสินค้าจะได้รับเลขที่รับจองสินค้า และสามารถสั่งพิมพ์เพื่อใช้เป็นหลักฐานการสั่งจองสินค้าได้ 6. ผู้จองสินค้าจะต้องมารับสินค้า พร้อมชำระราคาสินค้าส่วนที่เหลือ ณ สถานที่ที่ระบุ ภายในระยะเวลา 7 วันนับตั้งแต่วันที่กำหนด 7. ผู้จองสินค้าตกลงจะไม่โอนสิทธิการจองสินค้าให้แก่บุคคลอื่น และจะไม่หาผลประโยชน์ใดๆ ในเชิงพาณิชย์ทั้งสิ้น 8. บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการจอง ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและการพิจารณาของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด   การติดต่อรับสินค้า 1. ลูกค้าต้องชำระค่าสินค้าคงเหลือทั้งหมดที่สาขาที่รับสินค้า โดยสามารถชำระเป็น เงินสด หรือบัตรเครดิต ก็ได้ 2. เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับการรับสินค้า      - บัตรประชาชน      - ใบรายละเอียดการสั่งซื้อ/จอง (คุณจะได้รับทาง email หลังจากทำการจองเรียบร้อยแล้ว) หรือคุณสามารถ print ได้จาก เมนู ตรวจสอบสถานะการสั่งซื้อ 3. บริษัทขอสงวนสิทธิในการรับสินค้า ให้กับผู้รับสินค้า ที่มีชื่อและนามสกุล ตรงกับรายการสั่งจองสินค้าเท่านั้น   รายละเอียดอื่นๆ ... เช่น เงื่อนไขการผ่อนสินค้า เงื่อนไขสิทธิพิเศษจากธนาคารและบัตรเครดิตที่ร่วมรายการที่ AIS Shop เข้าไปดูได้ ที่นี่