3 ตอบกลับ การตอบล่าสุดเกี่ยวกับ 25 มิ.ย. 2013, 12:24 น. โดย callcenter

    ช่วยตรวจสอบสัญญาณเครือข่ายด้วย

    moonmate
      ใช้โทรศัพท์ Blackberry 9780 โดยตั้งค่า network mode แบบ 3G & 2G มาตลอด ไม่มีปัญหาอะไร แต่เมื่อมีการปรับระบบ 3G เ้ข้ามาสัญญาณตกในพื้นที่ที่ใช้งานประจำดังนี้ 1. บริเวณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.อยุธยา 2. บริเวณวัดราชบุรณราชวรวิหาร ถ.จักรเพชร วังบูรพา พระนคร กทม.   เมื่อทดลองตั้ง network mode เป็น 3G อย่างเดียวก็ปรากฏว่า 1. บริเวณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.อยุธยาไม่มีสัญญาณเลย (บอดสนิท) 2. บริเวณวัดราชบุรณราชวรวิหาร ถ.จักรเพชร วังบูรพา พระนคร กทม.สัญญาณวิ่งขึ้นๆลงๆใช้งานไม่ได้   จนท.นิสิต บ่นกันมากเลย   เดี่ยวนี้ต้องแก้ปัญหาด้วยการไปซื้อซิมค่ายอื่นมาใช้ไปพลางก่อนแล้ว ช่วยตรวจสอบเครือข่ายด้วยนะครับ