1 ตอบกลับ การตอบล่าสุดเกี่ยวกับ 7 มิ.ย. 2013, 13:32 น. โดย callcenter

    AIS The StartUp Bootcamp

    webmaster
      นายปรัธนา ลีลพนัง ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส ส่วนงานผลิตภัณฑ์และบริการดิจิตอล เอไอเอส ให้การต้อนรับ นายวัลลภ ว่องจิตต์วุฒิไกร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด ที่ให้เกียรติมาร่วมบรรยายให้ความรู้และเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ในกิจกรรม AIS The StartUp Bootcamp หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อกลุ่ม Tech Startup ที่ผ่านการคัดเลือกจากโครงการ AIS The StartUp Weekends โดยให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องการบริหารการเงิน, การวางแผนการเงินที่เหมาะกับบริษัทหน้าใหม่ในธุรกิจดิจิตอล รวมทั้งการหาแหล่งเงินทุนเพื่อขยายธุรกิจ เป็นต้น