2 ตอบกลับ การตอบล่าสุดเกี่ยวกับ 6 ก.ย. 2013, 15:49 น. โดย callcenter

    อินทัช โดย เอไอเอส และ ไทยคม สนับสนุนกองทัพเรือ ติดตั้งเทคโนโลยีเครือข่าย 3G และดาวเทียม สำหรับการเดินทางไปปฏิบัติภารกิจทางทะเล

    webmaster
      อินทัช โดย เอไอเอส และ ไทยคม สนับสนุนกองทัพเรือ นำนวัตกรรมเทคโนโลยีการสื่อสารผ่านเครือข่าย 3G ด้วยระบบดาวเทียมไทยคม ที่เรียกว่า Satellite Communication on the Move (SAT COM on the Move) โดยใช้สัญญาณจากดาวเทียมไทยคม 5 ซึ่งมีศักยภาพการให้บริการสัญญาณดาวเทียมครอบคลุมภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก รวมถึงออสเตรเลีย ไปติดตั้งบนเรือหลวงกระบี่ ซึ่งเป็นเรือตรวจการณ์ไกลฝั่งลำแรกที่ต่อโดยฝีมือคนไทย เพื่อให้กองทัพเรือโดยหน่วยเรือฝึกนายทหารนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต โดยโรงเรียนนายเรือ สามารถติดต่อสื่อสารแบบ Real Time ทั้งเสียงและดาต้า รวมทั้งสามารถถ่ายทอดภาพวิดีโอสดมายังศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ เพื่อติดตามการปฏิบัติภารกิจ ได้อย่างสะดวกสบายผ่านมือถือ เอไอเอส 3G 2100 ตลอดการเดินทางไปฝึกภาคปฏิบัติทางทะเล