1 ตอบกลับ การตอบล่าสุดเกี่ยวกับ 2 ธ.ค. 2013, 7:34 น. โดย callcenter

  พิจารณาสิทธิ Serenade Platinum

  arunsak
   เรียน  เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกคน            ตามที่ AIS ให้สิทธิประโยชน์ต่างๆแก่ผู้เป็น Serenade นั้น ข้าพเจ้าเห็นว่าทาง AIS สมควรพิจารณาปรับปรุงและแก้ไขในส่วนของสิทธิประโยชน์ของสมาชิก Serenade Platinum  ให้เพิ่มขึ้น เพื่อเป็นแรงจูงใจให้ลูกค้า เกิดความประทับใจ คือ 1. ลูกค้า Serenade Platinum ควรจะมีที่จอดรถพิเศษ เพิ่มขึ้น เช่น ตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำ หรือตามห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆ (ห้างพารากอน, เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่, เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ เซ็นทรัลพลาซ่า ฯลฯ )  2. ลูกค้า Serenade Platinum ควรมีที่จอดรถพิเศษ ณ ศูนย์ให้บริการ AIS ในทุกๆ จังหวัด 3. ลูกค้า Serenade Platinum  ควรมีที่จอดรถพิเศษ ตามสถานที่ท่องเที่ยวหรือตามสถานที่ราชการที่สำคัญ  4. ลูกค้า Serenade Platinum ควรจะมีสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมจากลูกค้าคนอื่นๆ เช่น จะต้องได้สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมจากการสามารถรับเครื่องดื่มที่สนามบิน มากกว่าลูกค้าระดับ Serenade ปกติ กล่าวคือ ปกติใช้สิทธิได้ 1 แก้ว ต่อเดือน ลูกค้า Serenade Platinum  อาจจะได้สิทธิเพิ่มขึ้นเป็น 2 ครั้ง ต่อ เดือน เป็นต้น    อนึ่ง ข้าพเจ้าอยากให้เจ้าหน้าที่ ส่งเรื่องไปยังผู้เกี่ยวข้องและผู้บริหารชั้นสูงขึ้นไป สำหรับการพิจารณาถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆของลูกค้าเป็นสำคัญ    จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา   ขอแสดงความนับถือ   ลูกค้า Serenade Platinum
    • Re: พิจารณาสิทธิ Serenade Platinum
     callcenter
     CC ขอขอบคุณ คุณ arunsak ที่นำเสนอข้อมูลดังกล่าวเข้ามานะคะ และขอน้อมรับสำหรับข้อมูลที่แจ้งเข้ามาเพื่อนำเสนอกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปค่ะ และต้องขออภัยอีกครั้งค่ะ เพราะการใช้สิทธิ์ที่จอดรถ จะแสดง Sticker เพื่อรับสิทธิ์ตามห้างและศูนย์การค้าที่ร่วมโครงการเท่านั้น โดยคุณ arunsak สามารถตรวจสอบสถานที่ที่ร่วมโครงการได้เพิ่มเติมที่นี่ค่ะ คลิก