14 ตอบกลับ การตอบล่าสุดเกี่ยวกับ 7 ส.ค. 2015, 12:31 น. โดย callcenter

    แจ้งพื้นที่ไม่มีสัญญาณ

    0912194489
      1.สถานที่ใกล้กับที่เป็นปัญหา ที่สามารถสังเกตได้ชัดเจน  ตอบ  บ้านถ้ำลา ต.บ้านถ้ำลา อ.ป่าพยอม จ.พัทลุง บริเวณ เลยโรงเรียนบ้านถ้ำลาไปประมาณ 1-2 กม. 2.ระบุช่วงเวลาที่เกิดปัญหา  ตอบ ตลอด 24 ชั่วโมง 3.เกิดปัญหามาแล้วกี่วัน ตอบ ไม่เคยมี 4.แจ้งขีดความแรงของสัญญาณ (ขึ้นกี่ขีด) จากกี่ขีด(ถ้าสัญญาณเต็ม)  ตอบ  ไม่พบเครือข่าย 5. เป็นบริเวณนี้ที่เดียวหรือไม่- เป็นปัญหาทุกช่วงหรือไม่ ตอบ บริเวณที่แจ้งและพื้นที่ใกล้เคียง รัศมีประมาณ 2 กม.โดยประมาณ 6.อาการที่เป็นปัญหาทำให้ไม่สามารถใช้งานได้ ( ระบุรายละเอียด เช่น โทรออกแล้วได้ยินสัญญาณว่าอย่างไร, โทรเข้าได้ยินสัญญาณว่าอย่างไร, สัญญาณอ่อนหรือไม่มีสัญญาณ เป็นต้น )   ตอบ ไม่มีสัญญาณเลย 7.หมายเลขอื่นติดต่อกลับ (หมายเลขโทรศัพท์ที่บ้าน ที่ทำงาน)   ตอบ 0912194489