1 ตอบกลับ การตอบล่าสุดเกี่ยวกับ 13 ส.ค. 2015, 12:06 น. โดย webmaster

    เอไอเอส นำพนักงานจิตอาสาร่วมปลูกป่าชายเลน กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

    webmaster
      นางวิลาสินี พุทธิการันต์ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านลูกค้าและบริการ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส กล่าวว่า “เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 เอไอเอสจึงเดินหน้าจัดโครงการเพื่อสังคม โดยนำพนักงานเอไอเอส คอลล์ เซ็นเตอร์ ซึ่งเป็นพนักงานจิตอาสาจำนวน 100 คน เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลน บริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลของสถานตากอากาศบางปู จ.สมุทรปราการ ซึ่งจัดขึ้นโดย กรมพลาธิการทหารบก เพื่อให้พนักงานเกิดแรงบันดาลใจในการร่วมอนุรักษ์ป่าไม้และสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย   โครงการพนักงานจิตอาสาถือเป็นก้าวย่างที่สำคัญ ในการนำแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคม เข้าไปสู่กระบวนการทำงานของเอไอเอส เนื่องจากพนักงานเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ซึ่งนอกจากพนักงานเหล่านี้จะนำศักยภาพของตนเอง ไปสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้าแล้ว ยังสามารถนำศักยภาพทางด้านต่างๆ มาประยุกต์ เพื่อนำสิ่งดีๆ มาแบ่งปันให้กับสังคมได้ด้วย   และนอกจากพนักงานจะสามารถรวมตัวกันทำประโยชน์เพื่อสังคมได้เองแล้ว เอไอเอสยังริเริ่มโครงการ “เอไอเอสหัวใจอาสา พัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน” ที่ให้พนักงานรวมกลุ่มกัน 4 คนขึ้นไปนำเสนอแผนงานจิตอาสา โดยมีผู้บังคับบัญชาเป็นหัวหน้าโครงการ ซึ่งในปี 2558 มีโครงการที่ผ่านการคัดเลือกแล้ว 19 โครงการ จากจำนวนแผนงานที่พนักงานนำเสนอเข้ามาให้พิจารณามากกว่า 40 โครงการ โดยทุกโครงการที่ผ่านการคัดเลือก เอไอเอสจะมอบเงินทุน และสนับสนุนเวลาทำงานโดยไม่คิดเป็นวันลา เพื่อดำเนินโครงการนั้นๆ ตามวัตถุประสงค์   โครงการพนักงานจิตอาสาถือเป็นการตอกย้ำว่า เอไอเอสไม่ได้มุ่งมั่นตั้งใจให้ความสำคัญเพียงเฉพาะการดำเนินธุรกิจ และสร้างสรรค์บริการที่มีคุณภาพเท่านั้น แต่เรายังแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมมาอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ และจะยังคงกระตุ้นให้พนักงานสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสังคมในรูปแบบต่างๆ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาสังคมให้สอดคล้องกับนโยบายการดำเนินธุรกิจ ภายใต้กลยุทธ์สู่ความยั่งยืน เพื่อคงความเป็นผู้นำของอุตสาหกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมสืบต่อไป”