0 ตอบกลับ การตอบล่าสุดเกี่ยวกับ 21 ส.ค. 2015, 11:02 น. โดย webmaster

    เอไอเอส รับรางวัลบริษัทที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุดประจำปี 2558

    webmaster
      เอไอเอส โดย นายวิทิต ลีนุตพงษ์ ประธานกรรมการ รับรางวัล Thailand’s Top Corporate Brands 2015 บริษัทที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุด ในกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสูงสุดในทุกอุตสาหกรรม ประจำปี 2558  ด้วยมูลค่าแบรนด์องค์กรที่สูงถึง 574,029 ล้านบาท โดยมี ศาสตราจารย์ นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานมอบรางวัล ซึ่งเอไอเอสได้รับรางวัลนี้เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน จากผลงานวิจัยดีเด่นการประเมินค่าและจัดอันดับแบรนด์องค์กรในประเทศไทย โดยหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย