0 ตอบกลับ การตอบล่าสุดเกี่ยวกับ 28 ส.ค. 2015, 11:58 น. โดย webmaster

    เอไอเอสแจ้งแปลี่ยนชื่ออาคารและหมายเลขโทรศัพท์กลาง

    webmaster
      บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส แจ้งการเปลี่ยนชื่ออาคารที่ทำการของบริษัทฯ ทั้ง 2 แห่ง และหมายเลขโทรศัพท์กลาง โดยมีรายละเอียดดังนี้   ชื่ออาคาร  1. จาก อาคารอินทัช (Intouch Tower) เปลี่ยนเป็น อาคารเอไอเอส 1 (AIS Tower 1) โดยมีที่อยู่คงเดิมคือ เลขที่ 414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 2. จาก อาคารเอไอเอส (AIS Tower) เปลี่ยนเป็น อาคารเอไอเอส 2 (AIS Tower 2) โดยมีที่อยู่คงเดิมคือ เลขที่ 1291/1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400   หมายเลขโทรศัพท์กลาง  จากหมายเลข 02-2995000 เปลี่ยนเป็น หมายเลข 02-0295000  ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2558 เป็นต้นไป