0 ตอบกลับ การตอบล่าสุดเกี่ยวกับ 22 ก.ย. 2015, 18:01 น. โดย webmaster

    "อสม.ออนไลน์"  แอปพลิเคชัน เพื่อสังคมช่วยดูแลสาธารณสุขชุมชน

    webmaster
      AIS ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการนำเทคโนโลยีมาพัฒนางานสาธารณสุขชุมชน นำแอปพลิเคชัน “อสม.ออนไลน์” ส่งเสริมการทำงานให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) และ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำ หมู่บ้าน (อสม.) สื่อสารกันได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากขึ้น ในการดูแลสุขภาพของคนในชุมชนได้อย่างรวดเร็ว ฉับไว แม่นยำ ทันต่อสถานการณ์ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยอย่างยั่งยืน