0 ตอบกลับ การตอบล่าสุดเกี่ยวกับ 1 มี.ค. 2016, 15:15 น. โดย webmaster

    ศูนย์บริการเอไอเอส ดาต้า เซ็นเตอร์ ได้รับมอบ ISO 27001:2013

    webmaster
      ศูนย์บริการเอไอเอส ดาต้า เซ็นเตอร์ ได้รับมอบ ISO 27001:2013 ใบรับรองมาตรฐานระบบบริหารจัดการความปลอดภัยข้อมูล   เอไอเอส รับมอบใบรับรองมาตรฐานระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ISO 27001:2013 จากบริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นการยกระดับระบบบริหารจัดการความปลอดภัยข้อมูลของศูนย์บริการเอไอเอส ดาต้า เซ็นเตอร์ สาขานนทบุรี และ นวนคร มีโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงระบบอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่ออกแบบตามมาตรฐานของการบริหารจัดการศูนย์บริการดาต้าเซ็นเตอร์โดยเฉพาะ