0 ตอบกลับ การตอบล่าสุดเกี่ยวกับ 10 พ.ค. 2016, 14:35 น. โดย webmaster

    เอไอเอส มอบเงิน 5 ล้านบาท สมทบกองทุน “เอไอเอส เพื่อผู้สูงอายุ ในมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ”

    webmaster
      นายวิทิต ลีนุตพงษ์ ประธานกรรมการ เอไอเอส มอบเงินจำนวน 5 ล้านบาท สมทบกองทุน “เอไอเอส เพื่อผู้สูงอายุ ในมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 15 เพื่อนำไปใช้ดูแลผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ที่มูลนิธิฯ เป็นผู้ดูแล โดยมี นายขวัญแก้ว วัชโรทัย นายกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ เป็นผู้รับมอบ ณ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์