0 ตอบกลับ การตอบล่าสุดเกี่ยวกับ 11 พ.ค. 2016, 11:39 น. โดย webmaster

    เอไอเอส รับรางวัลระดับโลกจาก สหประชาชาติ และไอทียู จากโครงการต้นแบบยกระดับชีวิตดิจิทัลให้เกษตรกรไทย

    webmaster
      เอไอเอส โดย นายสมบูรณ์ มาตรคำจันทร์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาโซลูชั่น ด้านดิจิทัลไลฟ์ รับรางวัล Champion of WSIS Prize 2016 สาขา ICT Application : e-Agriculture จากโครงการต้นแบบ City - to- Farm Agriculture Assisting (CFAA) โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัล เข้ามายกระดับการใช้ชีวิตของเกษตรกรไทยด้วยการเชื่อมโยงเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรในชนบทกับผู้บริโภคในเมืองให้สามารถติดต่อซื้อขายกันได้ง่าย สะดวกและรวดเร็ว ผ่าน CFAA แพลทฟอร์ม โดยงานมอบรางวัลดังกล่าวจัดขึ้นในงานการประชุมสุดยอดสังคมสารสนเทศ (WSIS Forum ) เพื่อร่วมกันพัฒนา และลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศของประชากรโลก ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (International Telecommunication Union : ITU) และสหประชาชาติ (United Nation : UN) โดยมี นายเจ้า ฮู้หลิน เลขาธิการไอทียู เป็นผู้มอบรางวัล ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์