0 ตอบกลับ การตอบล่าสุดเกี่ยวกับ 5 ก.ย. 2016, 13:46 น. โดย บรีส'สพัฒนพล

    ส????????????????????? ? ????????????????

    บรีส'สพัฒนพล

      อยู่ข้างเสาสัญญาณแท้ๆ แต่เน็ตกากมากๆ    ช