0 ตอบกลับ การตอบล่าสุดเกี่ยวกับ 3 พ.ย. 2016, 8:07 น. โดย แค่ธรรมดา

    ไม่ได้รับความเป็นธรรม

    แค่ธรรมดา

      ด้วยผมได้รับติดต่อ ทาง 1185 ว่าจะมีการ ชดเชยค่าบริการ จากการไม่สามารถใช้อินเตอร์เน็ตได้

      แต่ ณ ปัจจุบัน ยังไม่ได้รับความเป็นธรรมแต่ อย่างใด โปรดตรวจสอบด้วยครับ