1 ตอบกลับ การตอบล่าสุดเกี่ยวกับ 25 ก.พ. 2017, 20:59 น. โดย blackknight

  การยกเลิกเบอร์โทรศัพท์รายเดือน?

  นายตันตันคุณแม่

   การยกเลิกเบอร์โทรศัพท์รายเดือน ในนามนิติบุคคล ต้องใช้เอกสารอะไรบ้างในการดำเนินการยกเลิก?

    • Re: การยกเลิกเบอร์โทรศัพท์รายเดือน?
     blackknight

     เอกสารยกเลิกเบอร์รายเดือน นิติบุคคล มี

     1. หนังสือรับรองบริษัทฯ                                         1     ชุด หรือ ฉบับ

     - อายุไม่เกิน 180 วัน

     - จะใช้หน้าแรกหน้าเดียว หรือ คบชุดก็ได้ + กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม + ประทับตาบริษัทฯ

     2. หนังสือ ภ.พ.20                                                 1     ชุด หรือ ฉบับ 

     - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม + ประทับตาบริษัทฯ

     3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มีอำนาจ              1     ชุด หรือ ฉบับ 

     - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม สำเนาถูกต้อง

     4. อากรสแตมป์ 20 บาท

     ------------ กรณีมอบอำนาจ

     1.หนังสือมอบอำนาจ                                             1     ชุด หรือ ฉบับ

     - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม + ประทับตาบริษัทฯ

     2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ      1     ชุด หรือ ฉบับ 

     --------------- เอกสารขอยกเลิก เอาที่ AIS Shop (ติดต่อยกเลิกไดที่ AIS Shop เท่านั้น)