1 ตอบกลับ การตอบล่าสุดเกี่ยวกับ 23 มี.ค. 2017, 9:48 น. โดย blackknight

  ?ยอดต้องชำระ

   ?ทำไมยังมียอดต้องชำระค่าบริการรายเดือน เพราะตอนซื้อเครื่องiPhone 7 plus พร้อมแพ็กเกจแล้วไม่ได้จ่ายล่วงหรือค่ะ

    • Re: ?ยอดต้องชำระ
     blackknight

     ตามเงื่อนไขที่ AIS ได้ระบุไว้ คือ

     เงื่อนไขการซื้อเครื่องโทรศัพท์ราคาพิเศษ :

     • ระยะสัญญา 12 เดือน
     • ราคาเครื่องโทรศัพท์รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
     • แพ็กเกจค่าบริการล่วงหน้า ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
     • แพ็กเกจค่าบริการล่วงหน้าตามที่ชำระ จะถูกแบ่งหักเป็นส่วนลดค่าบริการรายเดือน 10 เดือน เริ่มมีผลรอบบิลที่ 2 เป็นต้นไป
     • จำกัดสิทธิ์ผู้ใช้บริการ 1 เลขหมายบัตรประชาชน รับสิทธิ์ซื้อเครื่องโทรศัพท์ราคาพิเศษได้ไม่เกิน 2 สัญญา

              (1 เลขหมายโทรศัพท์รับสิทธิ์ซื้อได้ 1 เครื่อง)

     • กรณีผู้ใช้บริการยกเลิกบริการ หรือขอยกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนด บริษัทฯ

              ขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บเงินค่าปรับเท่ากับมูลค่าส่วนลดค่าเครื่องที่ลูกค้าได้รับ

     • สินค้ามีจำนวนจำกัด และราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบก่อนซื้อได้ที่ เอไอเอส ช็อป และเทเลวิซทั่วประเทศ

     -------------------------------------------------------

     ก็คือ

     ลูกค้าซื้อเครื่อง i7 Plus พร้อมโปรชำระล่วงหน้า ยกตัวอย่าง ว่า

     ซื้อ I7 Plus 32GB ราคาพร้อมโปร คือ

     ราคาเครื่อง 25,500 บาท ต้องชำระล่วงหน้า 4,000 บาท 10เดือน  แพ็กเกจ เริ่มตั้น 899 บาท

     -------------------------------------------------------

     ดังนั้นตอนลูกค้ารับเครื่องลูกค้าชำระเงินที่

     ราคาเครื่อง + ชำระล่วงหน้า (รวมภาษี) คือ

     25,500  +  4,280   =  29,780 บาท

     -------------------------------------------------------

     ดังนั้นระบบจะคิดค่าบริการรายเดือน ตามปกติ เป็นเวลา 2 รอบบิลหรือ 2 เดือน คือ

     ค่าแพ็กเกจ + ภาษี 7%  คือ

     899 + 62.93 = 961.93 บาท

     -------------------------------------------------------

     พอรอบบิลที่ 3 หรือ เดือนที่ 3 ระบบจะหักค่าบริการโดยเฉลี่ย คือ ชำระล่วงหน้า 4,280 บาท (รวมภาษี)

     ชำระบริการล่วงหน้า ÷ 10 เดือน คือ

     4,280 ÷ 10 =  428 บาท

     -------------------------------------------------------

     ดังนั้น ระบบจะคิดโดยเอา

     แพ็กเกจเริ่มตัน(รวมภาษี) - ชำระล่วงหน้า (รวมภาษี) มาคิด คือ

     961.93 - 428 =  533.93 บาท ไม่รวมส่วนที่ลูกค้าใช้เกิน 533.93 บาท ครับ