1 ตอบกลับ การตอบล่าสุดเกี่ยวกับ 10 พ.ค. 2017, 2:44 น. โดย blackknight

  ถ้าจะเปลี่ยนชื่อเจ้าเบอร์มือถือทำอย่างไรค่ะ

   I -ถ้าจะเปลี่ยนชื่อเจ้าเบอร์มือถือทำอย่างไรค่ะ

    • Re: ถ้าจะเปลี่ยนชื่อเจ้าเบอร์มือถือทำอย่างไรค่ะ
     blackknight

     สำหรับโอนเปลี่ยนเจ้าของกรณี ระบบรายเดือน

     นำเอกสารติดต่อได้ที่  AIS Shop ทุกสาขาฟรี หรือ Telewiz ทุกสาขาฟรี 

     แต่ผมแนะนำ AIS Shop ดีกว่าครับ

     หากผู้จดทะเบียนไม่สะดวกเดินทางไปด้วยตนเองใช้เอกสารดังนี้

     การมอบอำนาจ (ทำการมอบอำนาจได้เฉพาะผู้โอนเท่านั้น) โดยผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจจะต้อง ใช้เอกสารประกอบดังนี้

     1. นำบัตรประชาชนหรือ บัตรประจำตัวอื่นใดที่ใช้แทนได้ตามกฏหมาย และ ราชการออกให้เท่านั้น  ตัวจริง พร้อมสำเนา   มาแสดง

          ผู้มอบอำนาจ (เจ้าขอเดิม) และ ผู้รับมอบอำนาจ (เจ้าของใหม่) ลงนาม พร้อมสำเนาถูกต้อง

     2. หนังสือมอบอำนาจตัวจริงพร้อมระบุหมายเลขโทรศัพท์ของผู้มอบอำนาจ (เจ้าของเดิม) ที่จะโปนเปลี่ยนเจ้าของ และเบอร์โทรที่สามารถติดต่อได้

         โดยผู้รับโอนเซ็นรับรองสำเนาขีดคร่อมบนเอกสารประกอบ  หรือ

     เขียนข้อความมอบอำนาจ ลงบน เอกสารสำเนา  ก็ได้ โดยระบุว่า

      

     ข้าพเจ้าผู้มอบอำนาจ (เจ้าของเดิม)...........................................เลขบัตร ปชช. .......................................... ว/ด/ป เกิด ....................................

     เป็นเจ้าของหมายเลข.............................................................. และขอยุติการเป็นเจ้าของโดย "ขอ" โอนเปลี่ยนเจ้าของ ให้กับ

     ชื่อผู้รับมอบอำนาจ (เจ้าของใหม่)...........................................เลขบัตร ปชช. ............................................ ว/ด/ป เกิด ....................................

     เป็นต้นไป

       

     ( ลงชื่อผู้มอบอำนาจ (เจ้าของเดิม)  )             ( ลงชื่อผู้รับมอบอำนาจ (เจ้าของใหม่)  )

         ......../.............../...........                                ......../.............../...........

       

     โดยโปรโมชั่น สิทธิพิเศษ บริการเสริมบางรายการจะสิ้นสุดลง สำหรับการคิดค่าบริการเจ้าของใหม่จะเสียค่าบริการหลังจากเวลาที่ทำการโอนฯ

     เช่นทำการโอนวันนี้เวลา 11.00.00 . เจ้าของใหม่จะรับผิดชอบค่าบริการตั้งแต่ 11.00.01 . เป็นต้นไป

     ส่วนค่าบริการเดิมจะสิ้นสุดเมื่อทำการโอนเปลี่ยนแปลงเจ้าของทันที่ หรือ จนถึง 11.00.00 .จะถูกเรียกเก็บจากเจ้าของเดิม

      

     ----------------------------------

     สำหรับโอนเปลี่ยนเจ้าของกรณี ระบบเติมเงิน

     นำเอกสารติดต่อได้ที่  AIS Shop ทุกสาขาฟรี หรือ Telewiz ทุกสาขาฟรี 

     แต่ผมแนะนำ AIS Shop ดีกว่าครับ

     1.นำบัตรประชาชนหรือ บัตรประจำตัวอื่นใดที่ใช้แทนได้ตามกฏหมาย และ ราชการออกให้เท่านั้น  ตัวจริง

        ของ (เจ้าขอเดิม) และ (เจ้าของใหม่)

     2.ซิมการ์ดที่ต้องการโอนเปลี่ยนเจ้าของ

     3.ติดต่อได้ที่  AIS Shop ทุกสาขาฟรี  (การโอนเปลี่ยนเจ้าของมีผมทันที)