1 ตอบกลับ การตอบล่าสุดเกี่ยวกับ 18 พ.ค. 2017, 0:19 น. โดย blackknight

  ขอระงับเบอร์โทรศัพท์

   ขอระงับเบอร์โทรศัพท์หมายเลข 0931840880 เนื่องจากโทรศัพท์หาย โดยซิมมีเงื่อนไขกับระบบais รับเครื่องais lavaฟรี โดยจะต้องใช้ระบบรายเดือน เดือนละ 411บาทเป็นเวลา1ปี

    • Re: ขอระงับเบอร์โทรศัพท์
     blackknight

     แจ้งคุณ witchutakwt

     ลูกค้าติอต่อ AIS โดยตรง ผ่าน เจ้าหน้าที่

     - คลิกเพื่อติตด่อ เจ้าหน้าที่ App InBOX Facebook

     - คลิกเพื่อติตด่อ เจ้าหน้าที่ Web InBOX Facebook

     - โทร AIS Call Center 1175

     - ทาง Email >คลิก<  เลือกประเภท " ระงับสัญญาณ เครื่องหาย " 

     แล้วทางระบบจะมีข้อความให้ท่านกรอกข้อมูลการเป็นเจ้าของเลขหมาย

     พร้อมเบอร์โทร ฉุกเฉิน เพื่อเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ หลักจากนั้นระบบ จะตรวจสอบเมื่อข้อมูลถูกต้อง ระบบทำการระงับสัญญาณทันที

     เงื่อนไขการระงับสัญญาณ

     - การระงับจะสามารถระงับบริการได้สูงสุด 2 ปี กรณีครบกำหนดวันขอระงับบริการแล้ว ไม่ติดต่อเพื่อเปิดใช้งาน

       จะมีผลให้ หมายเลขมีการเปิดบริการอัตโนมัติทันที

     - กรณีที่มีการระงับระหว่างรอบ 30 วันแรก ฟรีค่ารักษาหมายเลข

       *หากเกินกำหนดจะคิด 60 บาท ต่อรอบบิล หากไม่ถึงรอบบิลจะเฉลี่ยตามวันที่ระงับสัญญาณ

     - กรณีโปรโมชั่น

       * และเมื่อมีค่าใช้บริการ ตามโปรโมชั่นหลัก + ส่วนที่เกิน และได้ระงับระหว่างรอบ ระบบจะคิดค่าเต็มจำนวน

       * และเมื่อระงับเต็มรอบ ระบบจะไม่เก็บค่าบริการโปรโมชั่น  ชำระเพียงค่ารักษาหมายเลข

       

     กรณีรับซิมการใหม่เบอร์เดิม ลูกค้าเตรียมเอกสาร ดังนี้

     ---- กรณีติดต่อที่ AIS Shop

     - บัตรประชาชนตัวจริง ของเจ้าของเลขหมาย

     - ติดต่อขอรับซิมได้ที่ AIS Shop ทุกสาขา

         

     กรณีติดต่อที่ เทเลวิส

     - บัตรประชาชนตัวจริง ของเจ้าของเลขหมาย

     - ใบบันทึกประจำวันจากสถานีตำรวจ

     - ติดต่อขอรับซิมได้ที่ เทเลวิส ทุกสาขา

      

     ---- กรณีมอบอำนาจ

     - บัตรประชาชนตัวจริง + พร้อมสำเนา (พร้อมลงมาน) ของเจ้าของเลขหมาย

     - บัตรประชาชนตัวจริง + พร้อมสำเนา (พร้อมลงมาน) ของผู้ที่มาทำรายการแทน

     - หนังสือมอบอำนาจ หรือ เขียนลงใน สำเนาบัตรประชาชน ของเจ้าของเลขหมาย

       โดยระบุว่า     ข้าพเจ้า..(ชื่อเจ้าของเลขหมาย)..เลขบัตรประชาชน...(13 หลัก)...เป็นเลขหมาย..(10 ตัว)....

                           โดยให้...(ผู้ที่มาทำรายการแทน)...เลขบัตรประชาชน...(13 หลัก)...ทำการแทนข้าพเจ้าดังนี้

                           1......(เพื่อขอทำการรับซิมใหม่เบอร์เดิม พร้อม เปิดสัญญาณ เลขหมาย 0x xxxx xxxx) เท่านั้น

                           ลงขื่อ (เจ้าของเลขหมาย )                 ลงชื่อ (ผู้ที่มาทำรายการแทน)

      

     - ติดต่อขอรับซิมได้ที่ AIS Shop ทุกสาขา

     - ติดต่อขอรับซิมได้ที่ เทเลวิส ทุกสาขา (พร้อมใบบันทึกประจำวันจากสถานีตำรวจ)