0 ตอบกลับ การตอบล่าสุดเกี่ยวกับ 25 มิ.ย. 2017, 9:35 น. โดย plapopa

    ต้องการโอนกรรมสิทธิ์เบอร์โทรให้ผู้อื่นจะต้องเตรียมอะไรบ้าง

      ถ้าผู้รับโอนไม่สะดวกมารับโอนด้วยตนเอง อยากทราบรายละเอียดค่ะ ว่าต้องจัดเตรียมเอกสารเพื่อดำเนินการแทนผู้รับโอน มีอะไรบ้าง คะ