0 ตอบกลับ การตอบล่าสุดเกี่ยวกับ 3 ส.ค. 2017, 0:42 น. โดย สิริยากร

    ซิมไม่ขึ้นอินเทอรเน็ตค่ะ เปิดปิดเครื่องก็แล้ว?

      สมัครเน็ตแล้วเปิดใช้เน็ต มันไม่ขึ้นเลยค่ะ