0 ตอบกลับ การตอบล่าสุดเกี่ยวกับ 5 พ.ย. 2017, 9:10 น. โดย suwaleekaewkasame

  เรียน ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน  ดิฉันได้อาศัยอยู่ที่หมู่บ้านหนองใหญ่ ต.ผักขะ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว ประสบปัญหาสัญญาณโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ต ไม่เสถียรสัญญาณขาดๆหาย วูปไปวูปมา คุยกันแทบจะไม่รู้เรื่อวสัญญาณขาดหายเป็นช่วงๆ โดยเฉพาะอินเตอร์เน็ตแทบจะเล่นไม่ได้เลย

  suwaleekaewkasame

   เรียน ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน

   ดิฉันได้อาศัยอยู่ที่หมู่บ้านหนองใหญ่ ต.ผักขะ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว ประสบปัญหาสัญญาณโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ต ไม่เสถียรสัญญาณขาดๆหาย วูปไปวูปมา คุยกันแทบจะไม่รู้เรื่อวสัญญาณขาดหายเป็นช่วงๆ โดยเฉพาะอินเตอร์เน็ตแทบจะเล่นไม่ได้เลย สัญญาณแทบจะไม่มี บางทีหายไปเลย จึงอยากให้ทางบริษัทช่วยดำเนินการแก้ไข หรือส่งเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบให้ด้วยค่ะ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการแก้ไขในเร็ววันนี้

   ขอแสดงความนับถือ

   สุวะลี แก้วเกษม