0 ตอบกลับ การตอบล่าสุดเกี่ยวกับ 18 พ.ค. 2018, 10:47 น. โดย chatchaikrangam

    ขอแจ้งว่าในเขตพื้นที่บ้านเลขที่106หมู่7ซอยหนองแสง2หมู่บ้านปงซีตำบลตกพรมอำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีสัญญาณโทรสับไม่ดีไม่สามารถใช้โทรหรือเล่นอินเตอร์เน็ตใด้กรุณาช่วยตรวจสอบและแก้ใขด้วยคับ

    chatchaikrangam

      ขอแจ้งว่าในเขตพื้นที่บ้านเลขที่106หมู่7ซอยหนองแสง2หมู่บ้านปงซีตำบลตกพรมอำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีสััญญาณไม่ค่อยมีไม่สามารถใช้โทรหรือเล่นอินเตอร์เน็ตใด้กรุณาช่วยแก้ใขด้วยคับ