0 ตอบกลับ การตอบล่าสุดเกี่ยวกับ 7 มิ.ย. 2018, 15:50 น. โดย subsombat1994

    การชำระค่าบริการรายเดือน สามารถชำระเกินกำหนดระยะเวลาได้กี่วันครับ ก่อนที่ซิมจะตัด?

      ตัวอย่างเช่น

           -กำหนดให้ชำระไม่เกินวันที่ 2 ของแต่ละดือน แต่เรายังไม่ได้ชำระ สามารถชำระหลังวันที่กำหนดได้สูงสุดกี่วัน ก่อนที่ซิมจะตัด?