0 ตอบกลับ การตอบล่าสุดเกี่ยวกับ 14 มิ.ย. 2018, 9:07 น. โดย ยิ้มละมุนอุ่นละไม

    ขอหนังสือมอบอำนาจ บุคคลธรรมดา

    ยิ้มละมุนอุ่นละไม

      เมื่อวานติดต่อทางเจ้าหน้าที่ แล้ว พร้อมกับส่งแบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจมาให้แล้วผ่าน อีเมลล์ แต่หนังสือมอบอำนาจที่แนบมาเป็น แบบนิติบุคคล อยาจะขอเป็นหนีงสือมอบอำนาจแบบบุคคลธรรมดาค่ะ