0 ตอบกลับ การตอบล่าสุดเกี่ยวกับ 5 ก.ค. 2018, 9:02 น. โดย จริยาถนัดค้า

    เปลี่ยนชื่อผู้จดทะเบียนซิมรายเดือน

    จริยาถนัดค้า

      เนื่องจากเป็นผู้ใช้บริการและชำระค่าบริการรายเดือนเองมาโดยตลอดหลายปี แต่ไม่ใช่ผู้จดทะเบียนตอนซื้อซิม  จึงอยากเปลี่ยนชื่อของผู้จดทะเบียนซิมเป็นชื่อตนเองค่ะ (เป็นกรณียื่นคำร้องฝ่ายเดียวค่ะ เพราะติดต่อเจ้าของที่จดทะเบียนคนเก่าไม่ได้แล้ว) ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างเพื่อดำเนินการคะ